SW-364 Hatsuki Nozomi, Tsujimoto Ryo, Ayashiro Yurina