SW-475 Hana Yoshida, Nozomi Hatsuki, Yui Kawagoe, Misato Nonomiya